Danmarks bedste minirensninganlæg

Ordbog til minirensningsanlæg

Her finder du “oversættelser” på nogle af de ord og forkortelser, der bruges i forbindelse med minirenseanlæggene fra Oldebjerg.

BOD = Biologisk iltforbrug

COD = Kemisk iltforbrug

H = Hydrogen/brint

mg/l = Milligram pr. liter

N = Nitrogen/kvælstof

NH4-N = Ammonium/Ammoniak

Ntot = Kvælstof total

O = Oxygen/ilt

P = Fosfor

PE = Personal ækvivalent (antal personer)

Ptot = Forfor total

Sediment = Bundfald af fast stof

SS = Suspenderet stof

Mere end 75.000
installationer
25 års garanti
3 års komponentgaranti
CE mærket

Veldokumenteret

25 års tankgaranti

3 års garanti
på komponenter

Testet i henhold til
EN 12566-3