Danmarks bedste minirensninganlæg

Ofte stillede spørgsmål

Hvad må jeg udlede i mit spildevand?

Der må kun udledes almindeligt husholdningsspildevand.

Følgende stoffer må ikke tilføres spildevandet:

  • Overfladevand som afløb fra taget og fra swimmingpool
  • Rester fra husdyrhold – både i fast og flydende form
  • Kemikalier, medicinrester, mineralolier, opløsningsmidler og lignende stoffer
  • Kunststoffer og hygiejneartikler så som engangsklude, hygiejnebind, vatpinde, tandtråd samt cigaretskodder
  • Kaffefilter og grove madrester
  • Større mængder af mælk og mælkeprodukter, blod fra slagtning, desinfektionsmidler og koncentrerede rengøringsmidler
  • Mælk: 1 liter mælk udledt til et renseanlæg svarer til den totale belastning fra én voksen person per dag!

OBS: de fleste af ovenstående forholdsregler er også gældende ved udledning til det offentlige kloaksystem.

Må jeg afbryde strømmen?

Nej, du må ikke afbryde strømmen til dit anlæg, da dette er nødvendigt for den tilsigtede renseproces.
Hvis du har strømafbrydelse, vil man stadig kunne anvende husets installationer, dog skal man begrænse dette til et minimum, da spildevandet ikke vil blive renset som det skal. Anlægget vil i strømløs tilstand virke som en almindelig bundfældningstank, derfor vil man ikke få slam ud til recipienten.

Må jeg genanvende mit rensede spildevand?

Nej. Det er ikke tilladt at genanvende dit rensede spildevand. Det er kun tilladt at genanvende regnvand. Se vores udvalg af regnvandsanlæg her.

Er mit spildevand sundhedsskadeligt?

Ja, urent spildevand kan være sundhedsskadeligt. Kommer du i kontakt med det urene spildevand, rens da straks det berørte område og kontakt evt. læge.

Jeg får gæster i weekenden og mit vandforbrug er højere end normalt, betyder det noget?

Nej, dit Oldebjerg Minirenseanlæg er bygget til at kunne klare større belastninger i kortere perioder.

Hvor ofte kommer I ud for at foretage et kontroleftersyn?

Som minimum besøger vi dig én gang om året med en uddannet tekniker og laver et grundig kontroleftersyn.

Hvordan ved jeg, at I kommer til kontroleftersynet, og skal jeg være hjemme?

Vi sender dig en e-mail, når tiden nærmer sig for det årlige kontroleftersyn af dit renseanlæg.

Som udgangspunkt behøver du ikke være hjemme under et kontroleftersyn, men vi skal have adgang til dit anlæg og styreskab.

Skal jeg selv dokumentere til kommunen, at jeg overholder det lovpligtige kontroleftersyn?

Nej, ikke hvis du har dit kontroleftersyn hos os.
Så tager vi os af det. Vores tekniker udarbejder en rapport om alle registreringer samt en spildevandsanalyserapport og sender det videre til din kommune.

Hvordan og hvornår betaler jeg mit kontroleftersyn?

Kontroleftersynet betales en gang om året. Du kan oprette PBS eller overføre beløbet til Oldebjerg.

Kontroleftersynet opkræves første gang, når anlægget er sat i drift. Herefter opkræves det hvert år i januar for hele kalenderåret.

Minirens eller nedsivningsanlæg?

Hos Oldebjerg kan vi både levere et minirenseanlæg  eller et nedsivningsanlæg.

Et  nedsivningsanlæg  er billigere i etableringsudgift, men skal ofte skiftes ud efter 8-10 år, med forskellige afskaffelsesomkostninger – derfor anbefaler vi et Oldebjerg minirenseanlæg som er uforgængelig, driftssikker og udleder spildevand, der er renset langt over kriterierne.

Hvad kan jeg spare ved at installere et Oldebjerg Minirenseanlæg?

Ved etablering af et minirenseanlæg skal du ikke længere betale vandafledningsafgift til kommunen.
Vandafledningsafgiften dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af det kommunale renseanlæg. Da du har etableret din egen renseløsning på din matrikel, sparer du afgiften.

Skal jeg samarbejde med en kloakmester?

Ja, det handler om autoritetskrævende arbejde.
Dit minirenseanlæg skal etableres i samarbejde med en autoriseret kloakmester. Han guider og arbejder tæt sammen med dig for at finde den bedste løsning på placering og fremtidssikring.

Kan jeg få påbud om yderligere rensning af kommunen senere?

Ja, det kan du godt, men med et Oldebjerg minirenseanlæg kan dette som regel nemt eftermonteres, og anlægget kræver derfor ikke yderligere gravearbejde eller omkostningstung ombygning.
Det er typisk, hvis kommunen hæver renseklassen fra O eller OP til  SOP, hvor der stilles krav om rensning for fosfor. I givet fald er det en relativ let eftermontage på et Oldebjerg minirenseanlæg.

Hvornår skal jeg betale tillæg for fosforfældning og hvor tit skal der fyldes fosforfældningsmiddel på anlægget?

Fosforfældningsmiddel skal påfyldes efter behov og/eller ved vores årlige kontroleftersyn. Dette faktureres særskilt.

Skal mit minirenseanlæg stadig tømmes?

Ja, selvom dit Oldebjerg minirenseanlæg har integreret bundfældningstank skal den tømmes efter behov og/eller minimum 1 gang om året. Tømningen foretages rutinemæssigt gennem kommunens slamtømningsordning.
Vær opmærksom på, at det kun er bundfældningsdelen og evt. efterklaringen som tømmes.
OBS! Det kan være nødvendigt med flere slamtømninger årligt, alt efter husstanden og renseklassen.

Hvad dækker garantien?

Som ejer af et Oldebjerg minirenseanlæg er du dækket af vores udvidede garantiordning.

Anlægget består af de bedste og mest holdbare materialer og derfor tilbyder vi helt op til 25 års garanti på både selve tanken.

Anlæggets elektriske og mekaniske dele, har alle 3 års fuld garanti.
Forudsætningen for garantien er korrekt brug af renseanlægget . Dette er beskrevet i  driftsvejledningen.

Mere end 75.000
installationer
25 års garanti
3 års komponentgaranti
CE mærket

Veldokumenteret

25 års tankgaranti

3 års garanti
på komponenter

Testet i henhold til
EN 12566-3